Container utleie med størrelser fra 10m3 til 50m3. Mulighet for å sette container på temperert lagring. Avfalls container fra 10m3 til 22m3.

    Personalia

    Adresse

    Faktura

    Det foretas kredittsjekk av nye kunder før utkjøring av container. Husk at farlig avfall og elektrisk avfall ikke skal kastes sammen med annet avfall i en container.